0 0
Read Time:6 Minute, 41 Second

• INTERNATIONELLT • Jordanien | Kvinnoförtryck / Amnesty International
________
Amnesty International riktar idag blickarna mot Jordanien och det ”förtryckande manliga ’förmyndarskapssystemet’ ” i ett pressmeddelande. // Redaktionen UM Luthagsnytt

Gatuliv i Amman, Jordanien. Foto: flickr.com/hishamad/

>>

  • Kvinnor fängslas utan rättegång eller åtalas för att de lämnat hemmet utan att manliga familjemedlemmar godkänt det, eller för att de haft en relation utanför äktenskapet
  • Kvinnor blir utsatta för så kallade “oskuldskontroller”av polis
  • Ogifta kvinnor tvingas att lämna ifrån sig sina så kallade “olagliga” barn
  • Öppnandet av ett skyddscenter för kvinnor, Dar Amneh, är ett viktigt steg i rätt riktning – men mycket mer behöver göras

De jordanska myndigheterna måste upphöra att verka i maskopi med det förtryckande manliga “förmyndarskapssystemet” för att kontrollera kvinnors liv och begränsa deras personliga frihet. Det säger Amnesty International i en ny rapport.

I rapporten “Imprisoned women, stolen children: policing sex, marriage and pregnancy in Jordan” visar hur kvinnor som lämnar hemmet utan tillåtelse eller som har sex utanför äktenskapet riskerar att tas i förvar och riskerar utsättas för förnedrande så kallade “oskuldskontroller” om manliga familjemedlemmar lämnar in klagomål hos myndigheterna. Kvinnor som blivit gravida utanför äktenskapet riskerar också att deras nyfödda barn tas ifrån dem.

– Den jordanska regeringen måste omedelbart agera mot dessa fruktansvärda övergrepp som kvinnoorganisationer i landet har kämpat emot i decennier. Ett första steg är att ta itu med det nitiska användandet av möjligheten att sätta någon i förvar som utnyttjas av provinsiella guvernörer, men också det diskriminerande systemet av manliga förmyndare som gör att vuxna kvinnor kan gripas för att de lämnat hemmet utan tillåtelse, säger Heba Morayef, Amnesty Internationals avdelning för Mellanöstern och Nordafrika.

De senaste åren har regeringen antagit flera viktiga reformer när det gäller att komma till rätta med könsbaserat våld, bland annat genom att öppna skyddscentret Dar Amneh för kvinnor som befinner sig i en utsatt situation. Men nu måste också fängslandet och illabehandlingen av kvinnor, enkom för att de inte lyder sin manliga “förmyndare” eller för att de anses vara gränsöverskridande när det gäller könsnormerna, upphöra.

Amnesty har intervjuat 121 personer i Jordanien mellan juni 2018 och oktober 2019. Organisationen har också mött 10 regeringsföreträdare under februari 2019 och delade sina viktigaste slutsatser med premiärministern. Den jordanska regeringens svar, som kom in den 14 oktober, finns med som en bilaga till rapporten.

Fängslade för att de trotsat en manlig auktoritet
Provinsiella guvernörer i Jordanien missbrukar en del av lagstiftningen (the Crime Prevention Law) för att kunna sätta stora mängder av kvinnor i administrativt förvar när helst de vill.

Enligt premiärministerns kansli finns 149 kvinnor i administrativt förvar, och 1 259 kvinnor som har blivit frisläppta från administrativt förvar under de första sex månaderna av 2019. De är eller har varit förvarstagna av flera anledningar, däribland “frånvaro från hemmet” utan att deras manliga förmyndare gett sin tillåtelse samt för sex utanför äktenskapet (zina).

Premiärministerns kansli uppgav för Amnesty att 85 kvinnor hittills har tagits i administrativt förvar under 2019 för zina” men förnekade att kvinnor någonsin skulle ha fängslats för “frånvaro”, om de inte också var misstänkta för något mer brott.

Men Amnestys dokumentation och jordanska advokaters arbete visar att guvernörer visst beslutar om förvar av kvinnor med hänvisning till “frånvaro”, ofta också enbart på basis av en begäran från deras “förmyndare”.

I februari 2019 besökte Amnesty det stora kvinnofängelset Juweideh, i Jordanien. Där mötte organisationen 22 kvinnor som fängslats utan rättegång eller åtal och som berättade att de fängslats på grund av “frånvaro” eller på grund av anklagelser om zina. De flesta sa att de varit fängslade i månader och att de väntade på att en manlig familjemedlem skulle betala borgen för att de skulle kunna bli fria.

Nästan alla beskrev hur de flytt från våldsamma miljöer, eller berättade att de rymt efter det att deras förmyndare hindrat dem från att gifta sig med den de ville gifta sig med. Enligt lagen i Jordanien måste kvinnor som är under 30 år få tillåtelse från sin manliga förmyndare, vanligen deras pappa, bror eller farbror, för att få gifta sig.

Så sent som i september 2019 uppgav källor till Amnesty att minst 30 kvinnor fanns kvar i Juweideh, fängslade för “frånvaro” och zina.

Små framsteg, men mycket återstår
Inrikesministerieret i Jordanien uppgav för Amnesty i möten under februari 2019 att guvernörer sätter kvinnor i förvar för “frånvaro” och zina för att skydda dem, eftersom deras familjemedlemmar kan vilja döda dem. De lade till att det nyligen öppnade skyddsboendet Dar Amneh skulle göra att den här sortens förvarstagningar i förebyggande syfte nu skulle upphöra.

Civilsamhällesorganisationer ser att Dar Amneh definitivt bidrar till att antalet utsatta kvinnor som tas i förvar har minskat. I mitten av september hade boendet haft 75 kvinnor där. Men, som tidigare nämnts: Dar Amneh har inte fått slut på bruket av att kvinnor sätts i förvar på grund av “frånvaro” eller zina, där syftet många gånger verkar vara att straffa kvinnorna och tvinga dem att återvända till deras manliga förmyndare.

Kvinnor löper också risken att bli åtalade för brottet zina, som kan straffas med fängelse i 1-3 år. Både män och kvinnor kan straffas om deras make/maka lämnar in ett klagomål hos myndigheterna, men en kvinna kan också åtalas efter att hennes manliga förmyndare lämnat in ett klagomål. Något som ger manliga familjemedlemmar ytterligare ett verktyg för att straffa och kontrollera kvinnor.

Förnedrande så kallade “oskuldskontroller”
Ogifta kvinnor som placerats i förvar på grund av “frånvaro” berättade för Amnesty att de blev tagna av polisen för att göra en “oskuldskontroll” – det vill säga en kränkande undersökning som helt ovetenskapligt sägs kunna visa om en kvinna haft vaginalt samlag. Handlingen klassas som tortyr och annan illa-behandling enligt internationell rätt.

En del kvinnor beskrev hur de fått order från familjepolisen Family Protection Department eller från familjemedlemma om att gå med på att göra testet. Även om inte något uppenbart tvång föreligger så kan inte kvinnor som sitter i förvar ge ett fritt samtycke.

– Att polisen använder sig av så kallade “oskuldskontroller” förstärker en diskriminerande inställning om att manliga familjemedlemmar har rätt att övervaka och kontrollera kvinnors sexualitet. Ett sådant olagligt förfarande måste upphöra under alla omständigheter, säger Heba Morayef.

Kvinnor fråntas sina “olagliga barn” med tvång
Kvinnor som blir gravida utanför äktenskapet står inför risken att deras barn kommer att tvångsomhändertas av staten. Även om premiärministern sa till Amnesty att det bara är barn som bedöms löpa risk att fara illa som tas om hand så säger kvinnorättsaktivister och advokater det motsatta: det handlar inte om individuell bedömning, tvärtom har familjepolisen som institutionell praxis att omhänderta barn till ogifta kvinnor och placera dem på hem som drivs av departementet för social utveckling.

I bästa fall kan ogifta kvinnor ansöka om att bli återförenade med sina barn som fosterföräldrar.

– Ledsamt nog har vi dokumenterat flera fall av ogifta kvinnor som blev gravida som ett resultat av våldtäkt. De har sedan spärrats in och antingen fått sina barn bortförda med våld eller nekats att registrera födseln av barnet. Att ta ifrån ogifta mödrar deras barn är tortyr och måste omedelbart upphöra. Istället för att aktivt bidra till det stigma som förknippas med att föda barn utanför äktenskapet så måste myndigheterna arbeta för att få ett slut på det stigmat och hjälpa ogifta mödrar att ta hand om sina barn, säger Heba Morayef.

Akut behov av reformer
Amnesty uppmanar myndigheterna i Jordanien att, tillsammans med civilsamhällesorganisationer, öka sina ansträngningar när det gäller kvinnors rättigheter.

– Det är ett positivt steg att Dar Amneh öppnats, och det verkar ha resulterat i att färre kvinnors tas i förvar i så kallat “förebyggande syfte”. Det visar på en politisk vilja att faktiskt skydda kvinnors rättigheter. Vad som nu behövs är en fullständig översyn av lagar och policys för att säkerställa att kvinnor är fria att fatta sina egna beslut om sitt sexuella och reproduktiva liv, snarare än att bli kriminaliserade, straffade och marginaliserade, säger Heba Morayef. <<

____________________________________
Textförfattare: Amnesty International Sverige

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.