0 0
Read Time:1 Minute, 53 Second

Planerad nybyggnation

>>

 

 

Boende i området runt kvarteret Hindsgavl i Ekeby oroas över den planerade utbyggnaden. I dag hyser tomten Coop Nära Ekebys lokaler i ett plan. I framtiden ser stadsplanerare ett fem till sexvåningshus framför sig på platsen. Något Ekebyborna ny kraftsamlar mot. Nedan följer en insändare med avsändaradress Ekeby:

(Detta är en insändare) 

Bostadsrättsföreningarna Riksbyggen Uppsalahus 25 och Uppsala Ekeby 1 samt Hyresgästföreningen Fredriksberg Ekeby lämnade den 14 juni in ett gemensamt så kallat granskningsyttrande till plan- och byggnadsnämnden om detaljplan för nybyggnation i kvarteret Hindsgavl Ekeby

 

De närmast berörda fastighetsägarna och hyresgästerna, kan notera att våra före och under samrådstiden redovisade synpunkter på detaljplanen i stort sett har lämnats obeaktade. Vi finner det märkligt att plan- och byggnadsnämnden inte har tagit hänsyn till det mångåriga engagemang som finns i Ekeby. Inte heller har hänsyn tagits till samstämmiga yttranden från boende, fastighetsägare och boendeorganisationer kring de olägenheter och försämringar en byggnation enligt förslaget kommer att skapa vad gäller sol- och dagsljus, insyn och buller, trafiksäkerhet och förändring av Ekebys unika karaktär.

 

 

Plan- och byggnadsnämnden har inte beaktat det enda kommunala styr-dokument som finns vid bostadsplanering i Uppsala, den av kommun-fullmäktige beslutade Arkitekturpolicyn. Nämnden accepterar genom förslaget till detaljplan svåra konsekvenser för boende i omkringliggande kvarter. En byggherre ges rätten att försämra boendemiljön för redan boende, utan lagstöd.

 

Detaljplanens konsekvenser för vår boendemiljö:

  • Skuggning av bostäder och kvartersgårdar. Avsevärt mindre sol- och dagsljus i bostäderna.
  • Omfattande insyn i bostäder, på balkonger och terrasser.
  • Intentionerna med Ekebys stadsplan och kvartersstruktur förvanskas.
  • Försämrad trafikmiljö och minskad trygghet på Nordengatan.
  • Bullret på Nordengatan ökar över de nationella riktvärdena.
  • Trafikvolymen ökar på Nordengatan.

 

 

BILDENKvarteret Hindgavl sett från den plats där Coop Nära Ekeby idag har sin entré.


Vi måste bygga men klokt och med socialt och miljömässigt ansvar och i samklang med befintlig bebyggelse och stadsplan. Vi i Ekeby är inte emot utbyggnad. Ekeby har byggts ut med åtta nya kvarter, de senaste 2021 med 350 nya studentlägenheter på våra f.d. odlingslotter.

Boende och boendeorganisationer föreslår byggnation med 2-3 våningar i nockhöjd på den aktuella tomten, i samklang med befintlig till tomten omkringliggande bebyggelse.

 

Insändare författad av Ulf Lundström

 

 

 

 

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.