0 0
Read Time:2 Minute, 36 Second

STATISTIK / ANALYSRAPPORT 2018 / UPPSALA KOMMUN —

Fler utrikesfödda barn i förskola, utvecklad sfi-utbildning och fler utrikes födda kvinnor och tjejer engagerade i föreningslivet. Det är några områden som pekas ut som särskilt viktiga i Uppsalas integrationsarbete de kommande åren.

– En lyckad integration är avgörande för att alla Uppsalabor ska kunna jobba, studera och delta i samhället. Den här rapporten visar att vi inte är i mål. Vi gör mycket idag, men vi måste se till att vi gör rätt saker. Och vi måste uppenbarligen göra mycket mer, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Målet med integrationspolitiken i Uppsala är en snabbare etablering samt en bättre och jämställd integration, det vill säga att alla invånare i Uppsala ska kunna försörja sig och delta i samhällslivet på lika villkor oavsett kön, etnisk- och kulturell bakgrund.

I en intern analysrapport har integrationen i Uppsala kartlagts (utifrån statistik fram till helår 2018). Rapporten pekar ut ett antal områden som Uppsala kommuns integrationsarbete behöver fokusera på det kommande året. Följande fokusområden lyfts i rapporten:

  • Beslutade åtgärder som främjar integration och etablering ska inte bortprioriteras.
  • Utred vad som bör göras för att bryta trenden avseende utrikes födda kvinnors arbetsmarknadsetablering.
  • Fortsätt utveckla sfi-utbildningen i syfte att säkerställa en utbildning av hög kvalitet.
  • Verka för att civilsamhället får en mer betydande roll i integrationsarbetet.
  • Identifiera varför inte fler utrikes födda barn (3–5 år) går i förskola och vidta åtgärder för att åstadkomma en förändring.

Det görs redan mycket för att stärka integrationen i Uppsala kommun. En 26-punktsplan med särskilt fokus på nyanlända och utrikes födda kvinnor har antagits för att få fler i arbete. Insatser görs för att höja kvaliteten på vuxenutbildningen och sfi. Den samordnade kultur-, idrotts- och fritidsverksamheten i Gottsunda-Valsätra och Gränby-Kvarngärdet, är ett annat exempel.

– I Uppsala arbetar vi utifrån en 26-punktsplan för att stärka integrationen genom jobb och utbildning. Planen fokuserar särskilt på utrikes födda kvinnor eftersom när en kvinna lyfts från utanförskap ger det en vinst för hela familjen. Samtidigt för att korta SFI-elevers väg till arbete kommer det erbjudas en heltidslösning med språk, utbildning och arbetsmarknadsinsatser i kombination. Vi gör redan mycket, men kommer att göra mycket mer, säger Mohamad Hassan (L), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande.

Men rapporten visar att fler insatser behövs för att nå de uppsatta målen. Med avstamp i rapporten kommer integrationen att följas upp årligen med fokus på områdena arbetsmarknadsetablering, språk, barn och unga samt boende. Genom att särskilt fokusera på dessa områden säkerställs att integrationsarbetet får den effekt som önskas. Några satsningar som beslutats om i Mål och Budget för 2021 är ett nytt jobb- och utbildningscenter i Gränby, höja kvaliteten på sfi samt aktiviteter i direkt anslutning till skolan i utsatta områden.

– En aktiv fritid med deltagande i föreningsliv, idrotts- och kulturaktiviteter är betydelsefullt både för individens utveckling och samhället och här ska vi bli bättre på att nå ut särskilt till alla barn och unga med extra fokus är på att nå tjejer med utländsk bakgrund, eftersom de deltar i mindre omfattning än andra idag, säger Linda Eskilsson (MP), ordförande kulturnämnden.

Extern skribent: Uppsala kommun

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.