0 0
Read Time:2 Minute, 57 Second

SPARÅTGÄRDER / NEDDRAGNINGAR —

Akademiska sjukhuset har under flera år gjort stora ekonomiska underskott. För att nå en ekonomi i balans om två år har sjukhuset tagit fram ett förslag till åtgärdsprogram som summerar till cirka 400 miljoner kronor. Bland åtgärderna finns att dra ner på personalkostnader, effektivisera hanteringen av medicinskt material och införa effektivare arbetssätt för att möjliggöra vård av fler riks- och regionpatienter.

– Totalt föreslås 300 olika åtgärder, som tagits fram i samråd med verksamheternas ledningsgrupper. De ska verkställas så snart som möjligt med målet att ge effekt nästa år.
I princip berörs hela sjukhuset utom infektion, som fått respit med anledning av rådande pandemiläge. Utgångspunkten är att Akademiska ska kunna fullgöra sina uppdrag inom vård, forskning, utbildning och samverkan med näringslivet, säger sjukhusdirektör Eric Wahlberg.

Enligt Eric Wahlberg läggs inga varsel i dagsläget, men det kan inte uteslutas på sikt. I första hand ska sjukhuset minska antalet tjänster genom naturliga avgångar och genom att se över tillfälliga anställningar. Åtgärdsprogrammet omfattar även effektiviseringar inom läkemedel, medicinskt material och medicinsk service med mera.

– Vårt tuffa läge beror på att kostnaderna under ett antal år har ökat snabbare än intäkterna. Trots att många verksamheter lyckats bra med sina effektiviseringsuppdrag och tagit hand om allt fler patienter, så måste åtgärder vidtas när vi inte har mer pengar att tillgå. Vi måste hålla oss inom den ekonomiska ram som beslutats av regionfullmäktige, framhåller han.

Sjukhusstyrelsens ordförande Malin Sjöberg Högrell (L) kommenterar varför sjukhuset behöver spara trots pågående pandemi:

– Vi måste kunna hantera två saker samtidigt. Politiskt vill vi att Akademiska ska uppnå en ekonomi i balans 2022, och vi måste komma igång med arbetet. Även om det är tufft, så måste det göras parallellt med pandemin, annars kommer vårt underskott bara att fortsätta att växa. Förutom att spara pengar 2021 har vi även ett nytt avtal med sjukvårdsregionen på plats.  

Sjukhusets årsprognos visar ett underskott på drygt en miljard kronor. Här ingår även kostnader på 300-400 miljoner kronor för covid-19-arbetet, som sannolikt till stor del täcks av statliga medel. Det som återstår är drygt en halv miljard för att fylla gapet mellan intäkter och utgifter. Åtgärderna som nu föreslås motsvarar cirka fyra procent av den totala omsättningen på över tio miljarder kronor per år.

Åtgärdsprogrammets storlek har anpassats till respektive verksamhets förutsättningar.

I stället för att alla ska spara fyra procent har utgångspunkten varit att ta hänsyn till vilka som har störst möjlighet till effektiviseringar. De som haft en hög kostnadsutveckling i förhållande till utförd vård får ett högre sparbeting nu än de som har varit mer återhållsamma.

– Målet är att så långt som möjligt undvika försämringar för patienterna, men tillgängligheten kan komma att försämras något för vissa patientgrupper på kort sikt.Riktade satsningar görs också för att förbättra vårdflöden på sjukhuset, till exempel flera vårdplatser på akut- och internmedicin, avslutar Eric Wahlberg.

Sjukhusstyrelsen behandlar ärendet om Akademiska sjukhusets plan för ekonomi i balans vid sitt sammanträde den 14 december.

 

FAKTA: Åtgärdsprogram för en ekonomi i balans

  • Omfattar samtliga verksamheter utom infektion som fått respit på grund av pågående pandemiläge. Även sjukhusets stödfunktioner omfattas.
  • Totalt föreslås 300 åtgärder för kostnadsminskningar, där den största posten är personal. Andra åtgärder handlar om effektiviseringar som rör medicinskt material, medicinsk service och läkemedel samt planer att ta emot fler riks- och regionpatienter.
  • Åtgärdsprogrammet innebärtotalt kostnadsminskningar på cirka 400 miljoner kronor.
  • Utgångspunkten är att Akademiska ska kunna fullgöra sina uppdrag inom vård, forskning, utbildning och samverkan med näringslivet.
  • Alla åtgärder riskbedöms och kommer att följas upp noggrant och frekvent.

Extern skribent: Akademiska sjukhuset (UAS)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.