0 0
Read Time:2 Minute, 16 Second

UNGDOMAR / FRITID / UPPSALA KOMMUN —

Det finns ett stort behov av organiserade aktiviteter för ungdomar i Gottsunda, visar en undersökning. Uppsala kommun arbetar därför för att få till fler fritidsaktiviteter i anslutning till skolan. Tanken är att fritidsaktiviteter åt fler Gottsundabor i olika åldrar ska bidra till en trygg och trivsam livsmiljö.

Vid onsdagens kommunstyrelse beslutades om en satsning på fler fritidsaktiviteter för Gottsundabor. Kulturnämnden får genom beslutet uppdrag att se över hur en sådan verksamhet kan implementeras i närtid i Gottsunda. Ambitionen är att få igång konceptet i provisoriska lokaler så snart som möjligt, men att verksamheten på sikt ska få en plats i nya Gottsundaskolan, som ska stå klar 2024. Kulturnämnden ska återrapportera senast våren 2021 hur konceptet kan implementeras.

– Vi ska mobilisera de goda krafterna i Gottsunda för att öka tryggheten och skolresultaten. Med läxläsning och andra aktiviteter i direkt anslutning till skolan ger vi fler unga chansen att lyckas i skolan. Med en gemensam samlingsplats för unga och vuxna kan vi underlätta för föräldrar att ta sitt föräldraansvar, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

I en förstudie som gjorts av Uppsala kommun, och som kommunstyrelsen nu fick ta ställning till, har behovet och förutsättningarna för fler fritidsaktiviteter i Gottsunda undersökts. Bland annat framkom i den att barn och unga i Gottsunda är mindre aktiva i föreningslivet än genomsnittet i landet och att det finns ett stort behov av kostnadsfria organiserade aktiviteter i direkt anslutning till skoltid för åldersgruppen 13–18 år. Förstudien innehöll även förslag till fortsatt arbete, vilket kommunstyrelsen nu alltså godkände.

– Barn och unga som har tillgång till en meningsfull fritid mår bättre. Därför är det är viktigt att sänka trösklarna så att fler nås av all den verksamhet som erbjuds i Uppsala. Att erbjuda barn och unga i Gottsunda gratis aktiviteter i direkt anslutning till skoltid är ett viktigt steg för att få en mer jämlik tillgång till fritidsaktiviteter. Vi startar nästa år och flyttar in med vår verksamhet i den nya skolan 2024 säger Linda Eskilsson (MP), kulturnämndens ordförande.

Bakgrund

Uppdraget att undersöka möjligheten till en satsning på fritidsaktiviteter kommer från Handlingsplan för Gottsunda/Valsätra. I en förstudie har kommunledningskontoret, stadsbyggnadsförvaltningen, kulturförvaltningen och utbildningsförvaltningen varit delaktiga, med stöd från arbetsmarknadsförvaltningen och äldreförvaltningen.

Den typ av centrum för fritidsaktiviteter som förstudien föreslår bygger på modellen ”community school” eller ”skolan mitt i byn”, som tillämpats framgångsrikt i socialt utsatta områden över världen och med vetenskapligt belagda positiva effekter för utbildningsresultat, skolnärvaro, integration och trygghet. Modellen bygger på bred samverkan mellan olika parter – boende, fastighetsägare, myndigheter, civilsamhälle och näringsliv – med skolan som nav.

Sedan tidigare planeras även ett liknande koncept i Gränby. Utredningsuppdragen för de båda satsningarna kommer nu att samordnas av kulturförvaltningen.

____________________________________
Detta är ett pressutskick från Uppsala kommun

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.