0 0
Read Time:2 Minute, 25 Second

NY RAPPORT / SARS-COV2-PANDEMIN / KOMMUNAL —


Äldreboenden med smittspridning hade konsekvent sämre organisatoriska förutsättningar, bland annat fler timanställda och lägre bemanning, visar en ny rapport från fackförbundet Kommunal.

Rapporten jämför äldreboenden där flera fall av covid-19 rapporterats med äldreboenden med inga eller bara ettfall av covid-19. Slutsatserna är tydliga, äldreboenden med, bland annat, bättre bemanning, större andel tillsvidareasntällda, och där personalen haft möjlighet att stanna hemma vid symtom har haft mindre smittspridning. Äldreboenden med sämre förutsättningar hade fler fall.

– Rapporten bekräftar tyvärr den bild jag redan hade. Kommunal vet att det har funnits stora brister i äldreomsorgen, och med pandemin har det blivit ännu tydligare, säger Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal.

Rapporten visar även att äldreboenden med bättre tillgång till skyddsutrustning och där det funnits möjlighet till kohortvård hade färre fall av covid-19. Kommunals rapport slår fast att den svenska äldreomsorgen inte hade de materiella eller organisatoriska förutsättningarna för att hantera coronapandemin. Trots att bristerna var kända sedan innan.

– För att mildra effekterna när pandemin nu tar ny fart är det viktigt att politiker och beslutsfattare ‪tar lärdom av det vi lärt från våren. Min förväntan är att de redan gått till handling. Medlemmarna i Kommunal har varnat länge, våren visade på konsekvenserna av bristerna i äldreomsorgen. Jag hoppas att man nu är bättre förberedd och dragit relevanta slutsatser. Det nya normala måste bli bättre än det gamla. För allas skull, menar Tobias Baudin.

Resultat i punktform

  • Äldreboenden med smittspridning hade högre andel timavlönad personal 39 procent av äldreboenden med flera covid-19-fall hade över 20 procent timavlönad personal, medan endast en femtedel, 22 procent, av äldreboenden utan smittspridning hade över 20 procent timavlönade.
  • Äldreboenden med smittspridning sämre bemannande innan pandemin. Äldreboenden med flera smittade ansåg 39 procent att bemanningen var tillräcklig strax innan pandemin jämfört med äldreboenden utan smitta där 50 procent ansåg att bemanningen var tillräcklig.
  • Äldreboenden med smittspridning har i större utsträckning haft personal som har gått mellan friska och sjuka (57 procent) än äldreboenden med bara ett fall (47 procent).
  • Äldreboenden med flera smittade har i större utsträckning haft personal som har gått till arbetet trots symtom: 28 procent jämfört med 10 procent på äldreboenden utan smittspridning.
  • Äldreboenden utan covid-19-fall svarar i högre uträckning att det inte har förekommit att personalen har arbetat utan rätt skyddsutrustning (25 procent) än äldreboenden med fler covid-19-fall (54 procent).
  • Äldreboenden med högre följsamhet av basala hygienrutiner hade mindre smittspridning. På arbetsplatser med flera fall av covid-19 fanns det i större utsträckning personal som hade svårigheter att följa hygienrutiner, 27 procent, medan andelen på äldreboenden utan konstaterat smittspridning var 15 procent.


Rapportens data baseras på en enkätundersökning som 1 531 skyddsombud och arbetsplatsombud på svenska äldreboenden har svarat på i juni 2020. Bland de svarande finns 1 048 svenska äldreboenden representerade, det vill säga cirka 50 % av alla Sveriges äldreboenden.

_____________________________________
Extern skribent: Fackförbundet Kommunal

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.