0 0
Read Time:6 Minute, 6 Second

SVERIGE / COVID-19 —

Folkhälsomyndigheten har beslutat att ta bort rekommendationen om att personer som är 70 år och äldre bör undvika kontakter med andra. Orsaken är bland annat att vissa grupper drabbats av sämre psykisk hälsa. Förändringen gör att det nu blir särskilt viktigt att alla tar sitt ansvar och följer de allmänna råden för att förhindra spridning av covid-19.

Folkhälsomyndigheten har i en ny rapport analyserat konsekvenserna av smittskyddsåtgärdernas betydelse för liv och hälsa för personer som är 70 år och äldre.

Sedan april har personer i gruppen 70 år och äldre samt i riskgrupper rekommenderats att begränsa sina nära kontakter och hålla avstånd till andra människor. Rekommendationen har haft god effekt, minskat sjukligheten och räddat liv.

Men med hänsyn till psykiska och fysiska konsekvenser, att trycket på sjukvården minskat och att landets regioner nu har en helt annan kapacitet att utföra testning och smittspårning har Folkhälsomyndigheten beslutat att ändra de allmänna råden om allas ansvar att förhindra spridning av covid-19.

»Alla personer i Sverige omfattas nu av samma allmänna råd.«

– Den rapport som Folkhälsomyndigheten har tagit fram visar på ett flertal negativa konsekvenser som avsaknad av sociala sammanhang, frustration och upplevd särbehandling av äldre samt ett tydligt utanförskap när det gäller möjligheter att delta i aktiviteter som sker digitalt. Det finns nu behov av förebyggande insatser för att hindra psykisk och fysisk ohälsa, säger Sara Fritzell, utredare på Folkhälsomyndigheten.

Analyserna i rapporten visar också att redan utsatta personer har mått sämre än tidigare. Oro och ångest har ökat inte minst bland dem som har en psykiatrisk diagnos. Stödlinjer rapporterar att de har fått fler samtal från personer som tycker att de inte har något att leva för längre. Det finns också ett uppdämt vårdbehov i gruppen.

– Den här gruppen har tagit ett stort ansvar under pandemin. Det har haft effekt men det är inte rimligt att lägga ett så stort ansvar på riskgrupperna när vi ser så stora negativa effekter. Alla måste nu ta ansvar för att minska spridningen av covid-19 så att vi kan ha ett fortsatt skydd för de som löper störst risk att drabbas av svår sjukdom, säger Johan Carlson, generaldirektör på Folkhälsomyndigheten.

Personer som är i behov av sjukhusvård eller behöver besöka primärvården uppmanas att genomföra sina besök som planerat.

Rapporten grundar sig på resultat från internationell forskning, egna analyser av svenska undersökningar och epidemiologiska data, möten med pensionärs- och invandrarorganisationer och data från 1177 Vårdguiden.

Om 70+ — Läs mer nedan
⇓ ⇓ ⇓


KONSEKVENSER FÖR PERSONER 70 ÅR OCH ÄLDRE:

Covid-19 pandemin har inneburit förändringar i vardagen för många, särskilt för personer över 70 år. Förutom ökad risk för död till följd av sjukdomen har äldre också rekommenderats att begränsa sin vardag mer än yngre åldersgrupper. I mars 2020 infördes en rekommendation om att personer 70 år och äldre ska begränsa sina sociala kontakter och undvika platser där många personer samlas. Rekommendationen infördes för att skydda äldre personer mot smitta av covid-19, men den riskerar också att bidra till ökad fysisk och psykisk ohälsa, på både kort och lång sikt. Denna kunskapssammanställning bidrar med kunskap om hur många allvarliga sjukdomsfall och dödsfall i covid-19 som kunnat undvikas genom rekommendationen men också om kunskap om konsekvenserna för både den psykiska och den fysiska hälsan. Det blir viktigt i det fortsätta arbetet med att förebygga och minska negativa konsekvenser till följd av covid-19 samt som underlag för att eventuellt uppdatera smittskyddsåtgärden.

VAD GÄLLER FÖR DIG SOM HAR FYLLT 70 ÅR?

Du som är 70 år och äldre, eller tillhör en riskgrupp, omfattas nu av de allmänna råd som gäller för alla. Det vill säga håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk. Tänk också på följande:

 • Håll avstånd till andra på offentliga platser, både inomhus och utomhus, till exempel i affärer, på gym eller i kollektivtrafiken. Fortsätt gärna att handla vid särskilda tidpunkter då det är ett mindre antal människor i affären.
 • Avstå från att anordna eller delta i större sociala sammanhang, såsom fester, begravningar, dop, kalas och bröllop.
 • Res i första hand med egna färdmedel eller andra allmänna färdmedel som går att boka, till exempel tåg. Undvik resor med kollektivtrafiken, till exempel buss, tunnelbana eller spårvagn. Undvik att resa i rusningstid.

— Tips för att bibehålla dina sociala kontakter och hälsan:

 • Håll kontakt med släkt och vänner per telefon och träffas på sådant sätt att du inte riskerar att bli smittad eller att sprida smittan vidare, se tips nedan.
 • Delta gärna i digitala aktiviteter om du kan. Vid behov, kontakta din kommun för stöd i att använda digitala verktyg.
 • Vistas och träffas gärna utomhus. Det främjar välbefinnandet och minskar betydligt risken för smitta.
 • Försök att behålla regelbundna rutiner för sömn, fysisk aktivitet och måltider.
 • Om du är i behov av sjukhusvård eller behöver besöka primärvården ska du genomföra dina besök som planerat.

— Tips på hur man kan träffas på ett säkert sätt:

Planera i förväg och fundera över vad du kan göra för att minska riskerna för smittspridning.

 • Träffas när alla är friska. Undvik att träffas om du har sjukdomssymtom, även milda symtom.
 • Träffas hellre utomhus än inomhus och håll ungefär en armlängds avstånd till andra människor.
 • Att träffas i mindre grupper går bra, men undvik sammanhang med många människor.
 • Var noga med handhygienen. Tvätta händerna med tvål och vatten innan ni ska fika eller äta tillsammans. Handsprit (eller motsvarande handdesinfektionsmedel) kan vara ett alternativ om tvål och vatten inte finns tillgängligt.
 • Om ni sitter till bords är det bra att ha en tom stol mellan er och att rummet ni ses i är tillräckligt stort. Undvik att träffa många personer som du inte brukar träffa annars.
 • Planera mötet i förväg och fundera över vad du kan göra för att minska riskerna för smittspridning. All nära fysisk kroppskontakt innebär en risk för smitta och det är bättre att bara träffa några få personer åt gången.
 • Om du eller dina närstående har ett positivt antikroppstest kan det innebära en ökad möjlighet till umgänge, se fråga och svar om vad ett positivt antikroppstest kan innebära
 • Ta för vana att tvätta händerna det första du gör när du kommer hem.

Varför togs den särskilda rekommendationen bort?

Vi på Folkhälsomyndigheten har gjort nya analyser när det gäller smittskyddsåtgärdernas betydelse för liv och hälsa för personer som är 70 år och äldre. Det finns inte längre någon anledning att hålla fast vid den nuvarande särskilda rekommendationen. Detta gäller även andra riskgrupper som har omfattats av samma allmänna råd.

Beslutet bygger på att smittspridningen ligger kvar på en relativt låg nivå och att kapaciteten för testning och smittspårning är tillräcklig. Beslutet förutsätter också att belastningen inom sjukvården är acceptabel.

Beslutet att ta bort den särskilda rekommendationen tas utifrån en sammanvägning av det aktuella smittläget och de effekter vi ser på hälsan. Analysen tyder på att den särskilda rekommendationen som infördes i april under pandemin för personer som är 70 år och äldre, har varit betydelsefull och att allvarlig sjukdom och död i covid-19 i gruppen har kunnat undvikas. Samtidigt finns tecken på negativa konsekvenser i form av sämre psykisk hälsa och en ökad risk för fysisk ohälsa hos de som är mest sårbara inom gruppen. Åtgärder som den särskilda rekommendationen bör användas under en begränsad tid, eftersom de negativa konsekvenserna riskerar att förvärras med tiden.

________________________________________________________
Extern skribent: Folkhälsomyndigheten (FHM) | 2020-10-22

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.