0 0
Read Time:2 Minute, 10 Second

Äldrenämnden är mån om att få en omfattande och oberoende analys av förvaltningens arbete för att kunna dra lärdomar av den svåra påfrestning som pandemin inneburit. Därför tillsätts en extern granskning som ska utvärdera arbetet under Coronapandemin.

– Äldreomsorgen befinner sig i ett fortsatt ansträngt läge på grund av pandemin. Vi gör allt vi kan här och nu för att minska smittspridningen och förhindra att fler äldre drabbas, samtidigt ser vi behov av att redan i slutet av sommaren inleda en extern granskning av nämndens och förvaltningens arbete, säger Caroline Hoffstedt (S), ordförande Äldrenämnden. 

Regeringen och IVO presenterade i veckan uppgifter om hur kommunala äldreboenden i Sverige klarat pandemin hittills. Där konstateras stora regionala skillnader både vad gäller smittspridning och antal avlidna.

Uppsala, som en del av storstadsregionen, delar utmaningarna som beskrivs i rapporten. Caroline Hoffstedt välkomnar granskningen och menar att den kan hjälpa verksamheten att utvecklas. 

– Vi är medvetna om att de största utmaningarna under Coronapandemin har funnits inom äldreomsorgen, där det har arbetats outtröttligt med att hantera pandemins konsekvenser. Vi har mycket att lära och den externa utredningen av förvaltningen blir ett viktigt komplement till redan påbörjade utvärderingar, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den fördjupade utredningen av äldreförvaltningens  arbete kommer bland annat att fokusera på:

  • Hantering  av skyddsutrustning
  • Provtagning
  • Personal- och anställningsvillkor
  • Läkarinsatser till äldre
  • Utbildningsinsatser för personal och vikarier
  • Avtal med och insyn i privata utförare
  • Förvaltningens interna krisledningsstruktur under pandemin
  • Nämndens beslut och effekt av åtgärder
  • Samverkan med Region Uppsala


Då vårdhygien, provtagning, läkarinsatser
och smittskyddsinsatser koordineras genom Region Uppsala är det naturligt att också belysa hur samverkan fungerat med regionen.

Utvärderingen ska genomföras av en extern part och kommer att upphandlas direkt efter äldrenämndens sammanträde den 27 augusti. Syftet med utvärderingen är att peka på konkreta utvecklingsområden för kommunens äldreomsorg så att beredskapen kan stärkas inför eventuella kommande pandemier.

– Vi välkomnar granskningen av vårt arbete, jag tror det bland annat kan ge svar på om vi har rätt organisering och resurser för att säkra kvalitén framåt, säger Jesper Kyrk, t.f. direktör för Äldreförvaltningen. 

Äldrenämnden kommer vid sitt sammanträde den 27 augusti att besluta  om en särskild extern granskning av äldreförvaltningens arbete under coronapandemin. Sedan tidigare har kommunstyrelsen beslutat om att flera perspektiv av kommunens krishantering ska utvärderas (KS 27 maj 2020, § 147).  Såväl själva krisorganisationen som samverkan med näringsliv och civilsamhälle ska belysas. Dessutom kommer kriskommunikationen att granskas separat. Utvärderingen av Äldreförvaltningens arbete blir alltså ytterligare en aspekt som kommunen kommer att undersöka i syfte att förbättra beredskap och rutiner inför framtiden.

<<
______________________________________________
Artikelförfattare: Uppsala kommun (Uk) | 2020-07-09

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.