0 0
Read Time:2 Minute, 47 Second

• AUTISM • SJUKVÅRD | Hjälpmedel / Uppsala Akademiska sjukhus (UAS)
>>
>> Personer med ADHD, autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har ofta svårigheter med framförhållning, struktur, tidspassning och planering. För att underlätta vårdkontakterna har neuropsykiatrin på Akademiska sjukhuset gjort flera webbsatsningar, bland annat på videovårdbesök och en webbtidbok, som lett till att betydligt färre uteblir från återbesök.

– Vi lanserade webbtidboken hösten 2019 för patienter med en stabil läkemedelsbehandling. Den innebär att man själv, smidigt kan boka tid för årskontroll hos sjuksköterska via 1177 den månad då kontrollen är planerad. Enligt vår utvärdering är patienterna mycket nöjda. Endast två procent i gruppen som bokat sina tider själva uteblev från besöket, jämfört med 17 procent för den grupp som fått en vanlig kallelse via brev, säger David Ardler, chef för neuropsykiatriska mottagningen för vuxna, Akademiska sjukhuset.

Syftet med digitaliseringen har främst varit att öka tillgängligheten för patienterna, men också att använda resurserna effektivt och därmed minska befintliga köer.

Den neuropsykiatriska mottagningens uppdrag är att utreda och behandla vuxna patienter med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, huvudsakligen ADHD, autismspektrumtillstånd samt Tourettes syndrom. Gemensamt för denna patientgrupp är ofta livslånga svårigheter med det som kallas exekutiva funktioner, exempelvis svårigheter med framförhållning, struktur, tidspassning och planering vilket även avspeglas i kontakterna med vården.

Under våren har projektet utökats till att gälla även årlig läkemedelsgenomgång hos läkare.

Man har också valt att digitalisera relevanta självskattningsformulär som används som ett bedömnings- och utvärderingsstöd i samband med besök hos behandlare. Formulären skickas numera direkt till patienten via plattformen ”Formulärhanteringen” vilket innebär en mer användarvänlig miljö för patienten men även minskad administration och pappershantering.

– Vi har på mycket kort tid ställt om till digitala vårdbesök. Den rådande coronapandemin har accelererat behovet för att minska risken för smittspridning hos både patienter och personal. Sedan mitten av mars arbetar vi nästan uteslutande med besök via appen Min Hälsa, som är integrerad i journalsystemet COSMIC. Vi ser tydliga fördelar med videobesök jämfört med fysiska sådana vilket sannolikt innebär att de i betydande omfattning kommer att användas även efter rådande pandemi, förklarar David Ardler.

Som exempel på fördelar nämner han tidsbesparing i form av minskat resande både för patienter och behandlare men även att färre uteblir från inbokade besök. Dessutom framhåller behandlarna att videobesök kan öka kvaliteten på vården; exempelvis genom att patienter som går i behandling hos arbetsterapeuter i realtid kan visa på problem i hemmet. Detta ger en bättre uppfattning om vad patienten faktiskt behöver i form av stöd och vilka åtgärder som kan bli aktuella.

– Just nu startar vi upp ytterligare tre digitala utvecklingsprojekt. Ett handlar om läkemedelsinsättning på distans med egenkontroll av blodtryck och puls via utlånad digital blodtrycksmätare. Ett annat om inspelning av psykoedukativ utbildning för patienter med ADHD som ska vara tillgänglig på YouTube. Det tredje handlar om digital diktering för sjuksköterskor, psykologer och läkare, fortsätter David Ardler.

Malin Sjöberg Högrell, ordförande i sjukhusstyrelsen (L), gläds åt den snabba utvecklingen inom psykiatrin:

– Att kunna nyttja digitala lösningar så att vi ökar tillgängligheten för våra invånare och samtidigt ökar produktiviteteten genom att färre personer uteblir från sina besök är fantastiskt. Coronapandemin har skyndat på förändrade arbetssätt som är här för att stanna. Våra invånare förväntar sig att man kan boka och ändra en tid digitalt, likaså att man kan ha ett besök digitalt vilket möjliggörs av Region Uppsalas app MinHälsa.

<<
_____________________________________________
Artikelförfattare: Uppsala Akademiska sjukhus (UAS)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.