0 0
Read Time:2 Minute, 23 Second

• INTEGRATION • SVENSKA RÖDA KORSET | Mötesplatser / Uppsala kommun (Uk)


Illustrationsbild.

>>

Uppsala kommun förlänger och fördjupar samarbetet med Röda Korset. Det nya partnerskapet innebär fler gemensamma satsningar på integration och etablering i samhället för nyanlända, asylsökande och övriga migranter.

Arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och kulturnämnden i Uppsala kommun har tillsammans ingått ett idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Uppsala rödakorskrets för perioden 2020–2023. Det är en förlängning och en fördjupning av tidigare samarbeten. Överenskommelsen omfattar en budget för 2020 på 3 745 400 kronor varav 1 555 000 kronor finansieras av kommunen fördelat på 670 000 kronor vardera för arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden och 215 000 kronor för kulturnämnden.

– Röda Korset tror på och verkar för samarbeten mellan olika aktörer för att förhindra och lindra mänskligt lidande. Vi är därför mycket glada att samarbetet med Uppsala kommun förlängs och vi kan arbeta vidare med migration och integration som strategiska partners, där Röda Korset kompletterar kommunens insatser, säger Ingegerd Palmér, ordförande Uppsala rödakorskrets.

Digital plattform med aktiviteter
Satsningen omfattar bland annat olika aktiviteter med samhällsinformation eller kulturaktiviteter med syfte att bryta isolering, stödja nyanlända och andra migranter med exempelvis språkträning, krishantering och nätverkskapande och ökad närvaro på barn- och familjeverksamheten för att ge medmänskligt stöd. En digital plattform ska utvecklas för att erbjuda samordnad information om aktiviteter för målgrupperna.

Skapa ett tryggare samhälle
IOP är en etablerad modell för myndigheter att samarbeta med civila organisationer med syfte att sprida kunskap och ge stöd till utsatta grupper. I överenskommelsen bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med och hur samarbetet ska genomföras. Målet med överenskommelsen mellan Röda Korset och Uppsala kommun är att ge möjligheter till en ökad integration och skapa ett tryggare samhälle för alla Uppsalabor.

– Överenskommelsen med Röda Korset säkerställer att utsatta grupper får förutsättningarna att utvecklas i sitt nya land och sin nya hemstad. Det är viktigt att barn, unga, vuxna, nyanlända, asylsökande och andra migranter får ett så tryggt mottagande som möjligt. Nytt är att partnerskapet även kommer att utveckla arbetsträningsverksamhet. Här spelar civilsamhället en viktig roll för reella möjligheter till bättre integration och etablering, säger Mohamad Hassan (L), ordförande arbetsmarknadsnämnden.

Ökade möjligheter till engagemang
– Röda korset har ett starkt, internationellt förtroende när det kommer till att hjälpa och stötta människor i nöd. Genom vårt samarbete ökar vi möjligheter för Uppsalaborna att kunna engagera sig och på så sätt bidra till integration och mänskliga möten. Det gör Uppsala till en varmare och vänligare plats, säger Eva Christiernin (S), ordförande socialnämnden.

– Alla barn och unga har rätt till en meningsfull fritid. För våra asylsökande ungdomar är Röda korset verksamhet oerhört viktig som ett komplement till kommunens fritidsverksamhet. Partnerskapet med Röda Korset bidrar till ett bredare utbud av aktiviteter som ökar möjligheterna till delaktighet i samhället, till exempel genom utökat engagemang i föreningslivet säger Linda Eskilsson (MP), ordförande kulturnämnden.

<<
___________________________________
Artikelförfattare: Uppsala kommun (Uk)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.