0 0
Read Time:4 Minute, 8 Second

• SVERIGE • Naturreservat | BILDER / SKÄRGÅRD / Storstockholm / Naturvårdsverket


På öarna i västra delen av området dominerar hällmarkstallskog. Öarnas skogar glesnar österut och barrträden ersätts av lövskog med al, asp, björk, och ask.

>>
Efter en gemensam beredning ser Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten, Värmdö kommun och Skärgårdsstiftelsen att förutsättningarna för att bilda en nationalpark i Nämdöskärgården är goda. Därför startar nu arbetet med att ta fram ett förslag till nationalpark i området. Samverkan och delaktighet kommer att vara viktiga delar i arbetet.

Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv för framtiden.

– Det är de finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet som bevaras och skyddas som nationalparker – nu och i framtiden. Vi ser att Nämdöskärgården har dessa värden och därför vill vi nu gå vidare med att skapa ett väl  förankrat förslag till nationalpark i området säger Björn Risinger, generaldirektör på Naturvårdsverket.


Vid den stora bryggan vid Hemviken på Bullerö är det djupt nog för turbåtar och Waxholmsbåtar. Ön besöks ofta av grupper som promenerar på ön och tittar på utställningen i museet. Sydudden på Bullerö (till höger i bilden) hålls öppen och fri från träd för att efterlikna hur landskapet såg ut när bofast befolkning fanns på ön. Träden var då mycket eftertraktade bland annat som ved. 


Höga natur- och kulturvärden skyddas och utvecklas
I området finns mycket höga natur- och kulturvärden, både på land och i vattenmiljön.

– Nämdöskärgården är en fantastiskt fin del av Stockholms skärgård. Här finns tusentals kobbar och skär i en levande, oexploaterad skärgårdsnatur. Här kan du som besökare se sälar och havsörnar och uppleva en genuin skärgårdsbebyggelse, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

– Att den första svenska marint inriktade nationalparken i Östersjön bildas är mycket positivt, för miljön, för de som bor och verkar i skärgården och för Östersjön som en helhet. Genom att skydda områdets höga naturvärden långsiktigt skapar vi också förutsättningar för den blå ekonomin i regionen. Stora rekreationsvärden bidrar till Nämdöskärgårdens attraktivitet och gynnar havsturism, fiske och friluftsliv, säger Jakob Granit generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten.
Fågelperspektiv över Bullerö med Hemviken i bakgrunden.

Tillgängliga upplevelser i natur- och kulturlandskap
Nationalparkerna är natursköna miljöer som även ska inspirera och underlätta för människor att komma ut i naturen.

– Området är redan idag mycket populärt och välbesökt av båtfolket. Genom att bli nationalpark kan det både öka tillgängligheten för det rörliga friluftslivet och öppna upp för fler besökare, samtidigt som viktiga naturvärden skyddas, säger Anna Waxin, vd på Skärgårdsstiftelsen.

Bidrag till regional tillväxt
Nationalparker är viktiga besöksmål och betydelsefulla för den ökande naturturismen. De kan därför bidra till regional tillväxt och lokala arbetstillfällen.

– Jag är stolt över att några av de vackraste platserna i Värmdö kommer att representera Stockholms skärgård nationellt. En nationalpark av denna dignitet kommer även att bli en betydelsefull målpunkt för besöksnäringen, säger Deshira Flankör, kommunstyrelsens ordförande i Värmdö kommun. (Artikeln fortsätter nedanför bilden)Uppsalaanknytning: År 1908 köpte konstnären Bruno Liljefors Bulleröarkipelagen. Han lät uppföra den så kallade jaktstugan som också fungerade som ateljé. Här brukade det mytomspunna ”Bullerölaget” träffas, som bestod bland annat av Bruno Liljefors själv, Anders Zorn, zoologen Gustaf Kolthoff, Albert Engström, flygkaptenen C G Krokstedt, författaren och serietecknaren Knut Stangenberg och flygbaronen Calle Cederström. Idag huserar stugan en välbesökt liten skärgårdsutställning.


Arbetet kommer att ta flera år
Att bilda en nationalpark är en process med många steg som kommer att ta flera år, innan slutligen beslut kan tas av regering och riksdag. Arbetet kommer att ske i form av ett projekt i samverkan mellan Naturvårdsverket, Länsstyrelsen i Stockholms län, Havs- och vattenmyndigheten och Värmdö kommun. Även Skärgårdsstiftelsen och andra viktiga aktörer kommer att delta i arbetet.

– För att skapa ett väl förankrat förslag till nationalpark är det viktigt att de som är verksamma i området får möjlighet att vara delaktiga och många aktörer kommer därför att involveras i arbetet, säger Maria Sjö, projektledare på Naturvårdsverket.


Hela området är kulturpåverkat sedan lång tid tillbaka. De större öarna har nyttjats för både bete, slåtter och odling. Igenväxningen har idag gått långt på många platser, men vissa av de öppna markerna sköts ännu genom bete och slåtter, som här på Långviksskär. Utan skötsel skulle ängarnas och hagarnas växter försvinna och ersättas av lövsly.


Beskrivning av området
Nämdöskärgården ligger i Värmdö kommun i Stockholms län. Området är totalt 14 000 hektar och omfattar bland annat de fyra befintliga naturreservaten Bullerö, Långskär, Långviksskär och Biskopsö, som också ingår i EU-nätverket Natura 2000. Här finns mycket höga natur- och kulturvärden, både på land och i vatten.


Skolklass på besök. I de grunda skyddade vikarna finns ett rikt växt- och djurliv.


Modelleringar visar att det finns goda förutsättningar för bland annat blåmussla inom stora delar av skärgårdsområdet, vilket utgör viktig föda för flera sjöfåglar. På bilden, som är tagen i den närliggande skärgården Lilla Nassa, syns blåmussla och algen rödblad.

<<

__________________________________________________
Artikelförfattare:

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.