0 0
Read Time:3 Minute, 20 Second

• BEREDSKAP • Övning | Länsstyrelsen i Uppsala län

Illustrationsbild för övningen.
>>

Nu har första delen av totalförsvarsövningen (TFÖ) 2020 genomförts i länet. Våra åtta kommuner har övat och därmed ökat sin förmåga att försvara Sverige mot ett väpnat angrepp. Även länsstyrelsen övade ur ett regionalt perspektiv i början av 2020.

Ett kunskapshöjande diskussionsklimat
Utifrån de olika händelserna avhandlades en rad frågor i olika gruppkonstellationer där bland annat gruppens tänkta agerande kring samverkan, prioriteringar och beslutskedjor utgjorde grunden för diskussionerna. Det fanns ett givet frågeunderlag utifrån varje case där gruppens tänkta agerande kring samverkan, prioriteringar och beslutskedjor diskuterades. Om matransoner införs vem eller vilka har förtur till maten?

Länets kommuner övade tillsammans vid flera olika tillfällen. Vid övningens start var Sverige i ett gråzonsläge som under övningens gång stegvis ökade till ett väpnat angrepp för att avslutas med vapenstillestånd. Under övningens gång arbetade kommunerna med olika händelser kopplade till scenariot.


– En jättebra övning som är konkret och tydlig. Metoden och arbetssätten i övningen är effektiva, bra att samlas flera aktörer och diskutera dessa frågor, säger Christin Tjärnheden, tf kommundirektör i Enköpings kommun (bilden).


– Vilket otroligt engagemang deltagarna hade. Det var tunga, svåra och komplexa frågeställningar de ställdes inför. Men de hanterade övningen på ett mycket professionellt sätt, med tankeväckande reflektioner och ett tillåtande och kunskapshöjande diskussionsklimat, säger Astrid Tronarp, biträdande lokal övningsledare TFÖ 2020 hos Länsstyrelsen Uppsala län.


Gemensam kunskap viktig vid höjd beredskap
Alla åtta kommuner i länet har genomfört den första TFÖ 2020-övningen. Länsstyrelsen har, med stöd av kontaktpersoner vid kommunerna, ansvarat för att planera, genomföra och utvärdera övningen. Deltagarna har varit kommunalpolitiker, chefer inom kommunens verksamhetsområden, som jurister, kommunikatörer, räddningstjänst och beredskapssamordnare. De har fördjupat sig i hur i rutiner, roller och ansvar skärps om Sverige blir angripet. Skulle ett sådant läge uppstå säger vi att det råder höjd beredskap. Ett sådant läge ger regeringen möjlighet att snabbt påverka myndigheters roller och ansvar. En viktig del av övningsmålet var lärdomar och kunskap


– Förmågan att tänka tillsammans, vilket är otroligt viktigt. Vi ser på saker på olika sätt. Det är viktigt att lyssna på varandra och vara öppen för olika perspektiv. Samlad kunskap och delad kunskap är viktigt för att vi ska lyckas. Vilket är en tydlig nytta med övningen och bra att ha med sig i det fortsatta arbetet med att bygga upp totalförsvaret. Gemensam kunskap är viktigt om vi ska klara av att vara robusta vid höjd beredskap, säger Chrstin Tjärheden, tf kommundirektör, Enköpings kommun.

Totalförsvaret bygger på den befintliga krisberedskapen i länet. I Uppsala län finns väl inarbetade rutiner för gemensamma krishanteringsrutiner inom ramen för krissamverkan i C-län. Uppsala län tillsammans med övriga Sverige övar totalförsvaret som en följd av att totalförsvarsplaneringen är återupptagen efter ett beslut av regeringen. Bakgrunden till detta är ett försämrat säkerhetsläge i vårt närområde.

Nästa steg är samverkan över länsgränserna
Nu är den första delen av den största totalförsvarsövningen på 30 år avklarad. Nu tar länsstyrelsen tillsammans med länets aktörer steget in i nästa del av övningen där samverkan över länsgränserna är i fokus. I den här delen av övningen övar vi att klargöra roller, ansvar, tillämpning av regelverk och arbetsformer för en fiktiv situation där höjd beredskap råder och Sverige är under väpnat angrepp.

Länsstyrelsen är högsta civila totaltförsvarsmyndighet och ska samordna det civila försvaret i länet. Det handlar exempelvis om att verka för att länets tillgångar fördelas och utnyttjas på bästa och mest effektiva sätt i händelse av höjd beredskap och krig.

Länets aktörer är också viktiga för totalförsvaret. En kommun har geografiskt områdesansvar och ska veka för att samhället ska fungera så likt vardagen som möjligt i händelse av krig. Skola, vård och omsorg måste prioriteras.

Totalförsvarsövningen fortsätter under hela året. Övningen består av fyra olika aktiviteter och vi övar på lokal, regional och nationell nivå. Totalförsvarsövning 2020 som helhet syftar till att inom ramen för totalförsvaret öva skydd av samhällsviktiga funktioner, värna civilbefolkningen och försvara landet mot väpnat angrepp.

<<
___________________________________________________________
Artikelförfattare: Länsstyrelsen i Uppsala län | Urspr. publ. 2020-02-05

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.