Utgivning 4 nummer per år

   
TEMA
Utgivningsdag + materialstopp för 2020 och 2021

2020 vinter >>

11 december (1 december) — Obs! Framskjutet p.g.a. corona
2021 » Nr 1: Vår 5 mars (22 februari) 
2021 » Nr 2: Sommar 11 juni (24 maj)
2021 » Nr 3:  Höst 10 september (25 augusti)
2021 » Nr 4: Vinter 26 november (10 november)

Utgivningsställen:

CITY: Fantastikbokhandeln Stadsbiblioteket Uppsala  Öster om Ån  LUTHAGEN: Ica Luthagens Livs Coop Ringgatan Leffes Cykel  Familjeläkarna Luthagen Mimmis gjuteri Café & Bar Nelins  Himla Concept Store (Librobäck)  SVARTBÄCKEN: RetroLyckan