Utgivning 4 nummer per år

   
TEMA
Utgivningsdag + materialstopp för 2021
2021 » Nr 1: Vår 19 mars (8 mars) 
2021 » Nr 2: Sommar 11 juni (24 maj)
2021 » Nr 3:  Höst 10 september (25 augusti)
2021 » Nr 4: Vinter 26 november (10 november)
   

Utgivningsställen:

CITY: Fantastikbokhandeln Stadsbiblioteket Uppsala  Öster om Ån  LUTHAGEN: Ica Luthagens Livs Coop Ringgatan Leffes Cykel  Familjeläkarna Luthagen Mimmis gjuteri Café & Bar Nelins  Himla Concept Store (Librobäck)  SVARTBÄCKEN: RetroLyckan