Utgivning 4 nummer per år

   
TEMA
Utgivningsdag + materialstopp för 2021
2021 » Nr 1: Vår Fredag 19 mars (8 mars) 
2021 » Nr 2: Sommar Fredag 11 juni (24 maj)
2021 » Nr 3:  Höst Fredag 24 september (16 september)
2021 » Nr 4: Vinter Fredag 26 november (10 november)
   

UTGIVNINGSSTÄLLEN:

CITY: Fantastikbokhandeln Stadsbiblioteket Uppsala  Öster om Ån « LIBROBÄCK: Himla Concept Store « LUTHAGEN: Ica Luthagens Livs Coop Ringgatan Leffes Cykel  Familjeläkarna Luthagen Mimmis gjuteri Café & Bar Nelins « SVARTBÄCKEN: RetroLyckan «