SKOLA | Ny detaljplan ska göra plats för fler elever i Flogsta

>> En ny detaljplan möjliggör moderna lokaler och plats för fler elever i Flogstaskolan. Planen, som nu går ut på samråd, ger inget kulturhistoriskt skydd för två sekelskifteshus som står i anslutning till skolgårdarna. Plan- och byggnadsnämnden beslutade vid dagens sammanträde att godkänna att detaljplanen för Flogsta skola går ut för samråd. Syftet med den Läs mer…

Ö. SALA BACKE | Kommunen ger bygglov för 222 hyresrätter

>> Igår beslutade plan och byggnadsnämnden att bevilja bygglov för tre flerbostadshus som angränsar till det planerade nya torget i Östra Sala backe. De tre husen rymmer 222 lägenheter, LSS-lägenheter och ytor för verksamheter vid markplan. Där marken så sent som för tio år sedan upptogs av en kraftledning växer nu området Östra Sala backe Läs mer…

LÄSARBIDRAG | I mina kvarter (Stabby)

Läsaren Birgitta L sände en text till vår redaktion som vi tykte speglade kärleken till hennes kvarter på ett målande sätt. Därför valde vi att också publicera den i magasinets pappersutgåva (nr 3, 2020). Nedan följer den i sin helhet för alla som inte har möjligheten att ta sitt eget papparsmagasin från något av alla Läs mer…

VÅRD | Mer träffsäker diagnos och behandling vid inflammatorisk tarmsjukdom

>> Vid inflammatorisk tarmsjukdom såsom Crohns sjukdom och ulcerös kolit finns stora individuella variationer. Vissa får mild och lättbehandlad sjukdom medan andra från debuten har en mer aggressiv sjukdom. En studie vid Akademiska sjukhuset syftar till att utveckla biomarkörer som verktyg för mer träffsäker diagnos och behandling. – I dagsläget saknas verktyg att förutspå allvarliga Läs mer…

RESA | Kombinationsresor med cykel lyfts fram i nya trafikförsörjningsprogrammet

>> Kopplingen mellan cykel och kollektivtrafik ska förstärkas, så att det blir lättare att ta sig hela resan från dörr till dörr. Det är en av nyheterna i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Uppsala län, som antogs av regionfullmäktige idag. – Grundfilosofin i det nya programmet är att det ska vara enkelt och attraktivt att resa, Läs mer…